logotyp
Login

Jak získat finance na nové stránky pro školku

Kde získat peníze na provoz stránek pro školku?

Kde získat peníze na provoz stránek pro školku?

Je mnoho mateřských škol, které by měly rády nové www stránky, ale neodhodlají se k jejich realizaci. Proč? Část ředitelek a ředitelů je přesvědčena o tom, že na nový školní web nemají dostatek financí. Některé školky spadají pod vedení základní školy a jsou nuceny mít stránky společené  se základní školou. Většinou z toho důvodu, že jim vedení školy nepřidělí dotace na provoz webu. I tyto školky se však mohou od školy  osamostatnit  se stránkami Scholastika.

Spousta věcí vázne na penězích a dotace pro školku jsou omezené. Šetří se kde se dá. Děti používají staré výukové pomůcky, ačkoli na trhu jsou již novější, hrají si se starými hračkami a ke kreslení se používá starý papír, již částečně použitý, který přinesl některý z rodičů. Všichni se snaží šetřit. Jenže šetření MŠ nespasí. Podívejte se na situaci z jiného úhlu pohledu. Buďte aktivní. Dáme Vám několik rad, jak získat peníze na provoz webových stránek pro školku. Ukážeme Vám způsoby, jak financovat www stránky. Vybrali jsme pro Vás několik příkladů z praxe, jak konkrétní školky získávají finance vlastní aktivitou.

Přichystejte kasičku,
či růžové prasátko,
peníze pro školičku,
vydělejte zakrátko.
Nový web i nové hračky,
pro veselé předškoláčky.
Finance se školce hrnou?
Chcete – li mít kasu plnou,
poradíme vám co s tím,
a kde přijít k financím.

Zde je několik účinných způsobů, jak pro školku vydělat nějaké peníze navíc:

1) Sponzoring – příspěvek na stránky od rodičů

1) Sponzoring – příspěvek na stránky od rodičů Dnešní rodiče si přejí mít stále aktuální informace o dění ve školce. Rodiče ocení možnost získávat informace z webu školky. Dozvědí se více informací o svých dětech a plánovaných akcích školky. Velmi důležitou součástí  webu MŠ jsou fotogalerie dětí, které chtějí rodiče vidět. Na provoz webových stránek můžete uspořádat dobrovolnou sbírku. Umístěte pokladničku na dosah rodičů a čekejte, kolik peněz vyberete. Možná se jich vybere víc, než je nutné na provoz www stránek. Mnozí rodiče si přejí se školkou více komunikovat. Web je jeden z možných prostředků, jak komunikovat lépe a častěji. Podrobnější informace o sponzoringu školek a možnosti daňových úlev naleznete v článku „Jak sponzorovat školku." 

Zde uvádíme jeden příklad, jak školka komunikuje s rodiči a vybízí je ke spolupráci:

Upozornění pro náštěvníky stránek

Milí rodiče, babičky, dědečkové a přátelé školky,
máte doma nějaké pěkné fotografie z akcí školky o které se s námi chcete podělit?
Stačí přinést fotografie na SD kartě nebo na flash disku a předat jakékoliv pani učitelce a co možná v nejbližší době se objeví na našich www stránkách.
Budeme se těšit na Vaše příspěvky. Příspěvky můžete posílat také prostřednictvím  sekce napište nám nebo emailem.
DĚKUJEME

2) Příspěvek místních podnikatelů a organizací

2) Příspěvek místních podnikatelů a organizací

Mnohé firmy mají velké zisky a čas od času se rozhodnou podpořit dobrou věc. Pokud je školka aktivní a informuje rodiče pomocí www stránek o plánovaných akcích a společenských událostech pořádaných školkou, rodiče dětí vlastnící firmy s velkým obratem rádi přispějí školce v podobě finančních příspěvků nebo sponzorských darů. Můžete získat například výukové pomůcky a pracovní materiály pro žáky, čímž se ušetří prostředky, které je možné využít pro jiné účely, např. na provoz www stránek. Organizace a spolky zabývající se kulturní činností také často přispívají do kasičky školky. Jen je třeba dát o školce vědět webovými stránkami.

V naší firmě si můžete objednat také grafické návrhy letáků včetně jejich vytištění. Tím, že se školka dostane do širokého povědomí místních občanů a ukáže veřejnosti své aktivity, může získat finanční i věcné dary. Je mnoho lidí, kteří mají ke školství kladný vztah a rádi přispějí. I drobné finanční částky od rodičů v podobě dobrovolného příspěvku do kasičky nejsou zanedbatelné. Při velkém množství přispívajících se finance nastřádají a utvoří vyšší obnos, s nímž může školka nakoupit nové vybavení.

Příklad sponzorování - MŠ okres Praha: 

Naši sponzoři

Školka už má interaktivní tabuli - Děkujeme sponzorům :

Za velké množství školních pomůcek - čtvrtky, pastelky, modelínu, omalovánky, křídy, barevné papíry...

děkujeme sponzorovi , který si nepřeje být jmenován.

3) Pronájem prostor MŠ

3) Pronájem prostor MŠ Některé prostory mateřských škol jsou odpoledne prázdné a nevyužité. Běžná praxe je taková, že odpoledne je již ve školce méně dětí než v dopoledních hodinách a všechny děti jsou v jedné společné třídě. Co s ostatními třídami? Pronajměte je. Školka je vhodná zejména k provozování mateřského centra, různých klubů, kde se scházejí maminky s malými dětmi či k pořádání cvičebních kurzů pro batolata a předškolní děti. Prostředí školky je pro děti bezpečné. Tyto kluby si mohou pronajmout též zahradu školky či přilehlé hřiště k jednorázovým aktivitám. Pro batolata jsou tato setkání velmi přínosná, protože se přirozeně a nenásilně seznámí ...

Příměstské a přívesnické tábory

Příměstské a přívesnické tábory

Většina mateřských škol má o letních prázdninách omezený provoz, někdy je školka zavřena až na několik týdnů. V létě jsou nejmenší náklady na provoz školky, bývá krásné počasí a školka  se nemusí vytápět. Rodiče by jistě rádi ocenili možnost objednat své předškolní děti na přívesnický tábor pořádaný školkou. Pro školku je to šance pomoci rodičům, kteří musejí být v zaměstnání a nemají vyřešeno hlídání dětí o prázdninách. Finance z pořádání letního tábora poputují do rozpočtu školky. A všichni budou spokojeni. Rodiče vyřeší hlídání dětí, školka vydělá a děti si užijí nádherné prázdniny.

Prázdniny v MŠ Olomouc – letní příměstský tábor

I v létě 2013 budeme nabízet prázdninový program pro děti nejen z naší školky. Program je kombinací příměstského tábora a kvalitní předškolní péče kterou již tradičně poskytujeme na bázi Montessori pedagogiky.

Jakým způsobem rychle a snadno pronajmout prostory MŠ? Kde se zeptat?

Jakým způsobem rychle a snadno pronajmout prostory MŠ? Kde se zeptat?

Nejsnadnějším a přesto velmi účinným způsobem, jak dát vědět  veřejnosti o pronájmu školních prostor, je informovat rodiče. Rodiče lze informovat ústně, pomocí nástěnky MŠ nebo hromadným rozesílám novinek přes internetové stránky Scholastika. Rodiče tuto novinu rozšíří mezi další obyvatele obce a školka získá reklamu zdarma.

Další možností je oslovit zastupitelstvo obce. Většina zastupitelů na obecních úřadech ráda školku podpoří v různých aktivitách. Je dobré dát školní inzerát o pronájmu prostor do místního zpravodaje, ale také cíleně oslovit firmy, pořádající pohybové kurzy v obci a blízkém okolí.

Zázračně fungují i vývěsné tabule, na něž umístíte inzerát s podmínkami pronájmu.

4) Aktivity školky pořádané pro veřejnost

Jednorázové zábavní a kulturní akce MŠ

Jednorázové zábavní a kulturní akce MŠ Velmi oblíbené je pořádání zábavních akcí MŠ, na než jsou zváni žáci, rodiče, ale i široká veřejnost. Školka dá vědět o svých plánovaných aktivitách pomocí sekce Aktuality na svých webových stránkách. Aktuality lze šířit i pomocí stránek obce, případně vyvěšením reklamních letáků (grafické zpracování letáků i tisk potřebného množství si můžete objednat u nás pomocí poptávkového formuláře nebo kalkulátoru tisku online).

Akce školky bývají většinou provázané s aktuálním děním v průběhu celého roku. Např.rozloučení se s letními prázdninami, mikulášská či vánoční besídka, výročí založení školky, den otevřených dveří, velikonoční slavnost, vítání jara, den dětí či rozloučení s budoucími prvňáčky. Pravidelné plánování akcí např. jednou měsíčně může školce vydělat finance na internetové ...

Vlastní kurzy MŠ pořádané v prostorách školky

Vlastní kurzy MŠ pořádané v prostorách školky Pořádáním kurzů a zájmových kroužků v prostorách MŠ školka výrazně přispěje k tvůrčím a sportovním aktivitám předškolních dětí. Zároveň získá finanční prostředky. Finance lze vybírat buď jednorázově na začátku školního roku, nebo za každou hodinu zvlášť. Děti mohou být zvýhodněny levnějším zápisným, které získají např. na podkladě členství v různých sdruženích. Jak se rodiče  dozví o kurzech a kroužcích? Na internetových stránkách Scholastika je vhodné založit samostatnou sekci s kurzy a zájmovými aktivitami. Další možnost, jak oznámit tyto novinky rodičům všech žáků, je hromadné rozesílání letáků přes webové ...

5) Možnosti získání dalšího financování pro školku pomocí odpoledních kurzů a zájmových činností zajištěných docházejícími lektory

5) Možnosti získání dalšího financování pro školku pomocí odpoledních kurzů a zájmových činností zajištěných docházejícími lektory

Jestliže ve vaší obci působí různé spolky a organizace nabízející zájmové aktivity pro děti, oslovte je stránkami Scholastika a nabídněte jim možnost pronájmu prostor školky. Komerční pronájmy jsou drahé a v případě, že zájemci hledají prostory, které využijí pouze několik hodin týdně, výše nájmu je odradí již na začátku. Vyjděte vstříc všem, kteří přicházejí s dobrým úmyslem. Předškoláci získají možnost navštěvovat mnoho zájmových aktivit, což nasměruje jejich aktivitu správným směrem, prospějete to k jejich zdravému růstu, tělesnému i duševnímu rozvoji. A školka vydělá.

Pronájmem  prostor MŠ se zvedne i prestiž školky. Rodiče raději vybírají pro své žáky školku, která je aktivní a stará se o své žáky nad rámec povinností stanovených zákonem. Prestiž přinese vaší školce obdiv a mnoho sponzorů, kteří ocení vaši snahu a sáhnou na své úspory, s úmyslem podpořit školku dotacemi. Být aktivní se vyplatí. Stránky Scholastika jsou stvořeny pro aktivní školky, kterým záleží na budoucnosti jejich žáků a snaží se vzdělání obohatit a zkvalitnit. Nemáte pro školku peníze? Vydělejte je s našimi tipy a stránkami Scholastika.

Ukázky kroužků - vybíráme z tipů, jak to dělají jinde:

- Školka Praha 5 to zase řeší takto: "Kurz - příprava dětí na školní docházku - Zveme Vás na nový kurz, kterého se děti účastní spolu se svými rodiči.......pro rodiče jsou připravené tematické besedy s lektorkami o výchově dětí".

- Školka Praha 8 - "LOGOPEDICKÉ PROCVIČOVÁNÍ - individuální domluva (vhodné časy od 12:30 do 14:00 a od 16:30 do 18:00), cena: 150 Kč za lekci (50 - 60 minut), popis: procvičování s dětmi správné výslovnosti slov a písmen

- Školka Praha 8 - "HUDEBNÍ PRŮPRAVA - čtvrtek od 15:30 do 16:30 a čtvrtek od 16:30 do 17:30, cena: 120 Kč za lekci, popis: počáteční seznámení s tóny, nástroji, citem pro hudbu; určeno pro děti od 3 let - zpívání, tancování a učení se spoustu nového z oblasti hudební nauky."

- Školka Jičín - "kurzy jógy po 18:00 hod, Čt 17:45 hod. Kurzovné se platí čtvrtletně. Lze zažádat o měsíční platby. Kurz Cena za 3 měsíce (Kč) Pracující 1500 Kč, Student či nezaměstnaný 990 Kč"

- Školka Praha 10 - "Odpoledne nabízí školka různé zájmové kroužky, které jsou otevřené i pro děti, které do školky pravidelně nechodí. Kromě pravidelných zájmových činností pořádá školka pro děti speciální páteční program – výlety, oslavy atd."

6) Jazykový kurz pro předškolní děti

6) Jazykový kurz pro předškolní děti Pořádejte jazykové kurzy pro předškoláky i dospělé. Schopnost domluvit se cizím jazykem, patří v dnešní době mezi jednu z klíčových oblastí vzdělání. Rodiče si uvědomují důležitost cizích jazyků již v útlém věku jejich dítěte. V mnoha školách je povinná výuka angličtiny již od první třídy. Rodiče vyhledávají jazykové školy a jazykové kroužky, které by seznámily děti s jazykem již v předškolním ...

7) Školka nonstop

7) Školka nonstop

Mnoho školek, zejména těch soukromých, využívá běžně prostory školky nonstop. Školka má sice základní provozní dobu, mimo ní však nabízí hlídání dětí za úplatu. Rodiče mohou hlídání dětí využívat jednorázově či pravidelně. Pro dítě je přirozené, že se nachází ve známém prostředí, které je zařízeno k  dětským hrám.  Rodiče si mohou své dítě kdykoli vyzvednout a kdykoli ho přivést. Nejsou nuceni shánět neprověřené hlídání, v případě, že musejí neodkladně k lékaři nebo třeba na služební cestu. Tato služba bývá placena hodinově, čímž školka získá mnoho financí navíc.

MŠ Praha

- děti přijímáme od 2 do 7 let

-  hlídání dětí po dohodě i mimo naši pracovní dobu, cena 200 Kč/hod

-  minimální doba hlídání jsou 2 hodiny

Využijte stránky k prospěchu vaší školky

Využijte stránky k prospěchu vaší školky

Při objednání stránek Scholastika Vám poradíme ještě mnohem více, jak tyto stránky zužitkovat ve prospěch MŠ. Tvorbou www stránek se zabýváme již velmi dlouho, mezi naše ostatní činnosti  patří také efektivní reklama, grafické návrhy a tisky.

Myslíte si, že www stránky vás budou stát mnoho financí, které se vám nevrátí? Opak je pravdou. Buďte aktivní. I školka může s www stránkami vydělat.

Máte nějaké další tipy, jak získat finance na nové www stránky školky? Napište nám je, rádi je uveřejníme

Souhlasím s využitím osobních údajů pro účely marketingu:

!!! Akce !!!

Directmail - nástroj k hromadnému rozesílání e-mailů rodičům

Nástroj pro zkvalitnění a zjednodušení komunikace mezi rodiči a školkou.

Modul registrace uživatelů pro školky

Modul k registraci učitelů, rodičů či žáků nabízíme nyní školkám za zvýhodněnou cenu 900 Kč ( standardní cena je 1200 Kč )
HOME aktivní webové stránky pro školky s redakcí a on-line podporou

Internetové stránky s aktivním přístupem splňující nový zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti webových stránek pro zdravotně postižené a zobrazení na mobilech. Projekt Scholastika umožňuje školkám mít aktivní webové stránky s redakcí a on-line podporou za DOTOVANÉ ceny .

Created by © 2011 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign